Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie relacjami z klientem
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do relacji z klientami
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W05
    Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania.