Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane metody analizy danych
Efekt kształcenia:
Student potrafi opisywać, wyjaśniać przyczyny i skutki zmian społecznych oraz przygotowywać adekwatne rekomendacje.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K04
    Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz wiedzy eksperckiej dla rozumienia i znajdowania rozwiązań złożonych współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.