Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane metody analizy danych
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie dokonać statystycznej analizy materiału empirycznego, dokonać interpretacji otrzymanych wyników, a następnie wnioski dotyczące dynamiki przemian we współczesnej Polsce.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U06
    Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie oraz prowadzenia debaty na temat zachodzących zmian.