Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane metody analizy danych
Efekt kształcenia:
Student zna metody analizy materiału empirycznego i adekwatne miary statystyczne oraz wie jakie są zasady etycznego prowadzenia badań.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W09
    Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi.
  • SOC2A_W15
    Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.