Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane metody analizy danych
Efekt kształcenia:
Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołów badawczych podczas realizacji badań. Jest otwarty na argumentację, potrafi także bronić swoich racji.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U13
    Potrafi kierować pracą zespołu (również o interdcyplinarnych charakterze) oraz pracować w grupie przyjmując w niej wiodące role.