Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane metody analizy danych
Efekt kształcenia:
Samodzielnie ocenia rzetelność źródeł danych statystycznych, formułuje rekomendacje w oparciu o analizy statystyczne, konstruuje modele heurystyczne do nowych badań w oparciu o wyniki prowadzonych analiz.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K02
    Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania.