Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztat analityki internetowej
Efekt kształcenia:
Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W10
    Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki.