Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Smart city i smart community
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W07
    Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych.