Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Smart city i smart community
Efekt kształcenia:
Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranego przekazu medialnego
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U04
    Potrafi rozpoznać specyfikę mediów, przeprowadzić ich analizę i przedstawić procesy przemian w mediach na tle przemian w głównych obszarach życia społecznego.
  • SOC2A_U05
    Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego i prowadzić debatę na ten temat.