Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Konsultacje lokalne
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W07
    Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych.