Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Marketing miejsc
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat organizacji i zasad komunikowania mediów i róznych ich typów, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W13
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów.