Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Marketing miejsc
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać specyfike mediów, zwlaszcza Internetu i umie wykorzystac logikę sieci w projektowaniu i wdrażaniu innowacji
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U04
    Potrafi rozpoznać specyfikę mediów, przeprowadzić ich analizę i przedstawić procesy przemian w mediach na tle przemian w głównych obszarach życia społecznego.