Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Media relations i inne narzędzia PR
Efekt kształcenia:
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W13
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów.