Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Media relations i inne narzędzia PR
Efekt kształcenia:
Potrafi krytycznie ocenić przekazy medialne, sam tworzy specjalistyczne narzędzia dla różnych typów mediów
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U07
    Potrafi krytycznie ocenić przekazy medialne, sam tworzy specjalistyczne narzędzia dla różnych typów mediów.