Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Media relations i inne narzędzia PR
Efekt kształcenia:
Potrafi tworzyć narzędzia multimedialne wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U09
    Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.