Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zmiana społeczna a ryzyko
Efekt kształcenia:
Posiada świadomość istnienia wielu orientacji teoretycznych w obrębie socjologii zmian społecznych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W03
    Zna klasyczne i nowoczesne koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy paradygmatami analizy społecznej.