Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zmiana społeczna a ryzyko
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat podstawowych determinant zmiany społecznej, takich jak wielkie jednostki, idee, ruchy społeczne.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W04
    Zna złożone sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.