Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zmiana społeczna a ryzyko
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać sie terminologią z zakresu teorii zmian społecznych w celach analizy zjawisk społecznych, zwłaszcza współczesnych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U01
    Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.