Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zmiana społeczna a ryzyko
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych dotyczących zagadnień związanych z problematyką zmiany społecznej.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U10
    Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu socjologii.