Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zmiana społeczna a ryzyko
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U13
    Potrafi kierować pracą zespołu (również o interdcyplinarnych charakterze) oraz pracować w grupie przyjmując w niej wiodące role.