Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zmiana społeczna a ryzyko
Efekt kształcenia:
Dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy służące realizacji podejmowanych działań.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K03
    Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych.