Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Soft computing in modeling and control
Efekt kształcenia:
Student is able to apply the software tools in Matlab program to implement the soft computing methods for modeling and control system design.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U10
    potrafi wykorzystywać urządzenia i narzędzia informatyczne oraz zaawansowane metody komputerowego wspomagania i techniki sztucznej inteligencji w realizacji prac inżynierskich i procesów technologicznych oraz do rozwiązywania zadań technicznych