Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Soft computing in modeling and control
Efekt kształcenia:
Student has knowledge in modeling of dynamic systems and control system design using soft computing methods: knowledge engineering, fuzzy logic, artificial neural networks, evolutionary algorithms, and their hybrids.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W13
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych