Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Soft computing in modeling and control
Efekt kształcenia:
Student has knowledge about the soft computing techniques and their applicability to solve the real word problems.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W13
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych