Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Soft computing in modeling and control
Efekt kształcenia:
Student is able to identify, select and implement a suitable soft computing method to solve the problem.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U10
    potrafi wykorzystywać urządzenia i narzędzia informatyczne oraz zaawansowane metody komputerowego wspomagania i techniki sztucznej inteligencji w realizacji prac inżynierskich i procesów technologicznych oraz do rozwiązywania zadań technicznych