Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Soft computing in modeling and control
Efekt kształcenia:
Student knows that computational intelligence and soft computing methodologies can be effectively applied to solve real-world decision-making, modeling and control problems.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych