Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Work safety and ergonomy
Efekt kształcenia:
The student can name hazards that may exist in the workplace
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_U03
    Potrafi samodzielnie planować i podnosić swoje kompetencje, umiejętności, wiedzę, a także ukierunkowywać inne osoby w tym zakresie
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.