Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kowalencyjne materiały konstrukcyjne
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_K02
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem