Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sztuczne narządy
Efekt kształcenia:
Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budową na różnym poziomie
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W03
    Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej oraz ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów
  • IMT2A_W04
    Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej