Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sztuczne narządy
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych dotyczących istniejących rozwiązań lub nowych trendów materiałowych w implantologii i w funkcjonowaniu sztucznychnarządów.
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego