Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały dla terapii i diagnostyki medycznej
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę na temat wytwarzania nowoczesnych materiałów do obrazowania medycznego
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W03
    Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej oraz ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów