Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria Ilościowa Równań Różniczkowych
Efekt kształcenia:
Zna zasady maksimum dla liniowych operatorów eliptycznych, parabolicznych i hiperbolicznych oraz ich zastosowania.
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej