Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Teoria Ilościowa Równań Różniczkowych
Efekt kształcenia:
Umie w sposób zrozumiały formułować definicje i twierdzenia oraz prezentować konstrukcje dotyczące przedstawionej teorii.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów