Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Teoria Ilościowa Równań Różniczkowych
Efekt kształcenia:
Angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym zajęcia.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter