Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Teoria Ilościowa Równań Różniczkowych
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę samodzielnego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury polskiej i zagranicznej oraz internetu.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych