Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały termoelektryczne
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zjawiska związane z jednoczesnym transportem ładunku, ciepła i elektryczności
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W03
    Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej oraz ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów
  • IMT2A_W01
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie nauk podstawowych niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu, badaniu oraz eksploatacji materiałów inżynierskich