Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały termoelektryczne
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat sposobów optymalizacji właściwości materiałów termoelektrycznych
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W01
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie nauk podstawowych niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu, badaniu oraz eksploatacji materiałów inżynierskich