Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem
Efekt kształcenia:
Student potrafi określić zalety i wady formalnych i nieformalnych systemów zarządzania środowiskowego.
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
  • IGR2A_U06
    Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu realizacji założonych zadań technicznych z zakresu inżynierii górniczej, umożliwiających osiągnięcie określonego celu, samodzielnie lub poprzez kierowanie pracą zespołu.