Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia żywności
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z danych literaturowych.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U08
    potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę fachową oraz źródła internetowe, rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego