Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodyka pracy umysłowej
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W16
    Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.
  • KLT1A_W07
    Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa.