Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metodyka pracy umysłowej
Efekt kształcenia:
Potrafi sformułować i odpowiedzieć na wobec krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K03
    Na podstawie analizy nowych problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i sięga po opinie ekspertów w przypadku trudości z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
  • SOC1A_K05
    Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej i opinii ekspertów dla rozumienia i rozwiązywania współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych