Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie kompetencji kulturowych dla samorozwoju i budowania właściwych relacji społecznych
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.
  • SOC1A_K08
    Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.