Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
Umie rozpoznać procesy zmiany kulturowej we współczesnym społeczeństwie
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U02
    Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
  • SOC1A_U05
    Posiada umiejętność rozpoznawania przemian mikrostruktur i ich zależności od uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz własnej pozycji w małych grupach z uwzględnieniem roli i statusu społecznego.
  • SOC1A_U06
    Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych i brać udział w debacie na temat zachodzących zmian.