Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
Zna podstawową terminologię nauk społecznych odnoszącą się do zjawisk i zbiorowości kulturowych
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W01
    Zna podstawową terminologię socjologiczną.
  • SOC1A_W02
    Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, psychologia, demografia filozofia, historia, logika, politologia, antropologia).