Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
Potrafi dostrzegać i interpretować kulturowy dorobek człowieka, także w kontekście jego zmiennych zastosowań we współczesnym świecie
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U01
    Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
  • SOC1A_U06
    Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych i brać udział w debacie na temat zachodzących zmian.
  • SOC1A_U07
    Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym względem przemian globalizacyjnych i potrafi w debacie oceniać inne stanowiska.