Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować zróżnicowanie wzorów kulturowych w ramach współczesnego społeczeństwa oraz rozpoznaje źródła tego zróżnicowania
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U03
    Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.
  • SOC1A_U06
    Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych i brać udział w debacie na temat zachodzących zmian.
  • SOC1A_U07
    Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie ze szczególnym względem przemian globalizacyjnych i potrafi w debacie oceniać inne stanowiska.