Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Logistyka przemysłowa
Efekt kształcenia:
Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
  • MBM2A_W13
    zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej