Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
Efekt kształcenia:
student rozumie potrzebę stosowania nowoczesnych technik pozyskiwania wiedzy
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_K01
    Ma świadomość konieczności krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy oraz podnoszenia własnych kompetencji, w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w szczególności w obszarze przemysłu surowcowego, energetyki i środowiska.