Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
IETE-1-108-s 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 6
+

Matematyka

11
 
IETE-1-106-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IETE-1-107-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Pozatechniczne

 
IETE-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Pozostałe podstawowe

13
 
IETE-1-101-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IETE-1-105-s 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETE-1-109-s 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
IETE-1-203-s 36 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Inżynierskie

12
 
IETE-1-205-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
IETE-1-206-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IETE-1-207-s 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-

Matematyka

7
 
IETE-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IETE-1-202-s 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-

Pozatechniczne

 
IETE-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

5
 
IETE-1-204-s 20 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce


Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETE-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IETE-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IETE-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IETE-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IETE-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

13
 
IETE-1-303-s 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-306-s 28 28 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 80 5
+
IETE-1-307-s 42 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+

Pozatechniczne

 
IETE-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

11
 
IETE-1-302-s 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
+
IETE-1-304-s 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38 4
-
IETE-1-308-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce


Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETE-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IETE-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IETE-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IETE-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IETE-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot ekonomiczny


Zasady wyboru grup/modułów: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku
selection of one item from two offered modules

3
 
IETE-1-309-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETE-1-311-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

26
 
IETE-1-401-s 14 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
IETE-1-402-s 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
IETE-1-403-s 24 0 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IETE-1-404-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-405-s 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
IETE-1-411-s 24 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce - kurs z egzaminem


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych zakończonych egzaminem

5
 
IETE-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IETE-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IETE-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IETE-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IETE-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku
selection of one item from two offered modules

2
 
IETE-1-408-s 28 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
-
IETE-1-410-s 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

27
 
IETE-1-501-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
IETE-1-502-s 24 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+
IETE-1-503-s 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2
-
IETE-1-504-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IETE-1-513-s 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4
-
IETE-1-514-s 24 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
IETE-1-515-s 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Podstawy mechaniki i rysunku technicznego EiT


Zasady wyboru grup/modułów: wybór 1 przedmiotu, z dwóch oferowanych dla całego roku;
selection of one item, two modules are offered

3
 
IETE-1-505-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IETE-1-506-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

12
 
IETE-1-602-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-
IETE-1-612-s 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5
+
IETE-1-613-s 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-1-s Blok obieralny E1


Zasady wyboru grup/modułów: 6 modules from the E or T group should be selected, in one group at least two modules should be selected

9
 
IETE-1-601-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-604-s 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-1-s Blok obieralny T1


Zasady wyboru grup/modułów: 6 modules from the E or T group should be selected, in one group at least two modules should be selected

9
 
IETE-1-605-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
IETE-1-606-s 12 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
IETE-1-607-s 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETE-1-608-s 16 0 0 24 0 10 0 0 0 0 0 0 50 3
-
IETE-1-609-s 8 0 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETE-1-610-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

21
 
IETE-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
IETE-1-702-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 3
-
IETE-1-704-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-1-s Blok obieralny E2


Zasady wyboru grup/modułów: 3 modules from the E or T group should be selected, in one group at least one module should be selected

3
 
IETE-1-705-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-706-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-712-s 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: IET-1-s Blok obieralny T2


Zasady wyboru grup/modułów: 3 modules from the E or T group should be selected, in one group at least one module should be selected

6
 
IETE-1-707-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IETE-1-708-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IETE-1-709-s 9 0 0 14 0 21 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IETE-1-710-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3401