Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - Kanon 1n

15
 
RAIR-2-101-AM-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
RAIR-2-102-AM-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
RAIR-2-103-AM-n 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38 6
+

Grupa modułów językowych - Język obcy 4 - Obieralny 1n

2
 
RAIR-2-106-AM-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł językowy - Język obcy 4 - Obieralny 1
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 1n

4
 
RAIR-2-104-AM-n 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 2n

3
 
RAIR-2-105-AM-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - Kanon 2n

8
 
RAIR-2-201-AM-n 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
RAIR-2-202-AM-n 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 3n

4
 
RAIR-2-209-AM-n 8 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 4n

4
 
RAIR-2-204-AM-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych w języku angielskim - Obieralny 3n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-2-205-AM-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RAIR-2-206-AM-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RAIR-2-208-AM-n 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 2n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-2-203-AM-n 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 3
-
RAIR-2-207-AM-n 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 7n

4
 
RAIR-2-303-AM-n 16 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 5n

4
 
RAIR-2-301-AM-n 14 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 6n

5
 
RAIR-2-302-AM-n 14 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 4n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-307-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-311-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-312-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 6n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-304-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-305-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 5n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-306-AM-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-308-AM-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-309-AM-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 7n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-401-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-404-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-405-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 8n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-402-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-403-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-406-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-407-AM-n 8 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł specjalnościowy - Praca dyplomowa magisterska - Obieralny 9n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

20
 
RAIR-2-409-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł specjalnościowy - Seminarium dyplomowe - Obieralny 10n


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden moduł z bloku

1
 
RAIR-2-408-AM-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 924